Home » Author PrinsA Page

Author: PrinsA

Published articles: 1

Author Articles List

Sort by:

Sen kväll på kontoret

September 5, 2011 | Posted in Hetero Sex | 68,089 visningar

Liksom många andra sena kvällar på kontoret sprang vi på varandra i korridoren. Spänningen hade byggts upp i flera veckor mellan oss. Aldrig hade vi ens rört vi varandra tidigare. Mina sena kvällar på kontoret …